Våra vänner

Förutom de aktörer som tagit steget till att bli medlemmar med rösträtt i Refarm 2030 har vi också ett antal vänner som hjälper oss på andra sätt.

Det är stödmedlemmar och samarbetspartners i olika projekt. Här finns till exempel…

  • Swedbank
  • Skanska
  • Länsförsäkringar Kronoberg
  • Region Kronoberg
  • Länsstyrelsen i Kronobergs län