Tjänster

Refarm 2030 sprider kunskap

Den ideella föreningen Refarm 2030 har också ett aktiebolag där vi erbjuder våra tjänster för att sprida kunskap kring hållbar matproduktion.Kontakta verksamhetsledare Maria Unell för diskussion kring vad ni behöver för kompetens och för prisuppgift.

Förslag på tjänster

Våra kunniga verksamhetsutvecklare och styrelseledamöter erbjuder ett antal olika tjänster kring hållbar och innovativ matproduktion.

  • Föreläsningar
  • Utredningar
  • Ta fram livsmedelsstrategier
  • Projektledning och projektansökningar

Vi skräddarsyr efter målgrupp och behov.

Kontakta Oss

Tjänster

Refarm 2030 sprider kunskap

Den ideella föreningen Refarm 2030 har också ett aktiebolag där vi erbjuder våra tjänster för att sprida kunskap kring hållbar matproduktion.Kontakta verksamhetsledare Maria Unell för diskussion kring vad ni behöver för kompetens och för prisuppgift.

Förslag på tjänster

Våra kunniga verksamhetsutvecklare och styrelseledamöter erbjuder ett
antal olika tjänster kring hållbar och innovativ matproduktion. 

  • Föreläsningar
  • Utredningar
  • Ta fram livsmedelsstrategier
  • Projektledning och projektansökningar

Vi skräddarsyr efter målgrupp och behov.

Kontakta Oss