Våra Projekt

Fokus på en mer hållbar och ökad matproduktion.

Refarm 2030 vill se en ökad produktion av främst grönt och fisk, som vi har låg självförsörjningsgrad av i vårt land. Det finns goda förutsättningar, både i tätorter och på landsbygden, att använda gamla industribyggnader eller ladugårdar för landbaserad fiskodling.

Nedan ser ni några av de projekt som vi driver och har drivit eller deltagit i för att nå just en ökad hållbar självförsörjningsgrad, ett mer resilient samhälle, många nya grönblå jobb och en god krisberedskap.

Våra Projekt

Fokus på en mer hållbar och ökad matproduktion.

Refarm 2030 vill se en ökad självförsörjning av grönt och fisk. Det finns goda förutsättningar, både i tätorter och på landsbygden, att använda gamla industribyggnader eller ladugårdar för landbaserad fiskodling.

Det räcker att odla några få procent av tätorternas odlingsbara mark i de flesta av landets kommuner för att Sverige ska bli helt självförsörjande på grönsaker.

Varje kommun som förstår kraften i denna möjlighet och planmässigt och långsiktigt arbetar med denna möjlighet kommer att öka sysselsättningen dramatiskt samtidigt som självförsörjningen av de nyttigaste livsmedlen ökar lokalt. Det betyder också att alla kommuner kan bidra till Sveriges tillgång till livsmedel i avstängningstider.