Styrelsen

Ordförande:

Katarina Erlingson, Erlingson GreenGrowth

Vice ordförande:

Utses vid första ordinarie styrelsemötet 2018

Styrelsemedlemmar:

Ann-Carin Andersson, Jönköping
Cecilia Axelsson, Älmhults kommun
Jonas Brandström, Garveriet i Lerum
Anneli Ekstedt, Växjö kommun
Mathias Gaunitz,  Linnéuniversitetet
Sammar Khalil, SLU
Stefan Lundvall,  Jönköping
Matilda Olsson,  Haninge kommun
Martina L. Palm, Sveriges Ekokommuner
Miriam Sannum, Studieförbundet Vuxenskolan

Resurspersoner och verksamhetsutvecklare:

Kimberly Berglöf, Kalmar, verksamhetsledare, marinbiolog
Gösta Skoglund, Växjö, senior ekopedagog
Peter Eklund, Nyköping, omvärldsanalytiker
Håkan Sandin, Programansvarig SLU Alnarp och SSEC
Niklas Wennberg, Göteborg, projektledare Stadsjord
Sara Nelson, Lund, Lund, civilingenjör och entreprenör