Styrelsen

Ordförande:

Katarina Erlingson, Lund, samhällsentreprenör

Vice ordförande:

Kenneth Gyllensting, Karlskrona, samordnare Sveriges Ekokommuner

Styrelsemedlemmar:

Ann-Carin Andersson, Jönköping, miljökonsult
Cecilia Axelsson, Älmhult, miljöstrateg Älmhults kommun
Johanna Andersson, Haninge, planarkitekt Haninge kommun
Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin
Håkan Sandin, Programansvarig SLU Alnarp och SSEC
Miriam Sannum, Vänersborg, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan
Henrik Hermansson, Jönköping, projektledare Jönköpings kommun

Resurspersoner:

Maria Unell, Växjö, verksamhetsledare, PhD
Gösta Skoglund, Växjö, senior ekopedagog
Peter Eklund, Nyköping, omvärldsanalytiker
Niklas Wennberg, Göteborg, projektledare Stadsjord
Sara Nelson, Lund, Lund, civilingenjör och entreprenör