Refarm Norden

I detta projekt, delfinansierat av Länsstyrelsen i Kronobergs län, vill vi samla de nordiska länderna i ett Refarm-nätverk för att utbyta erfarenheter om utmaningar och lösningar och tillsammans öka den nordiska hållbara produktionen av livsmedel. Vi vill verka för...

Fler nya företag inom cirkulärt vattenbruk

I detta projekt, finansierat av Jordbruksverket, vill vi främja ett ökat, hållbart vattenbruksföretagande i Sverige. Detta genom att ge seminarier med uppföljande rådgivning, bjuda in till efterfrågade studiebesök, utveckla en befintlig studiebesöksanläggning för...

Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden

Förstudien Industriell Symbios för akvakultur i cirkulära flöden finansierades av Vinnova, och var ett samarbete mellan Refarm, Vegafish AB, Stadsjord och C3C Engineering AB. Projektet utredde möjligheterna att i olika storleksskalor odla fisk eller räkor landbaserat,...