Refarm Norden

I detta projekt, delfinansierat av Länsstyrelsen i Kronobergs län, vill vi samla de nordiska länderna i ett Refarm-nätverk för att utbyta erfarenheter om utmaningar och lösningar och tillsammans öka den nordiska hållbara produktionen av livsmedel. Vi vill verka för ett resilient Norden med gott om närproducerad god mat för miljö, samhälle och människa.

Nedan följer de huvudsakliga aktiviteter som genomfördes i förprojektet som delfinansierades av Länsstyrelsen:

  1. Ett inledande planeringsmöte i 30 jan 2017 i Göteborg med norsk deltagare – Helene Gallis
  2. Kort planeringsträff med Mads-Frederik Fischer-Møller, Seniorrådgivare vid Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn. Växjö 30 maj 2017. Därvid överenskoms att till MAT2017 bjuda in några personer från vardera Norge, Danmark och Åland.
  3. En mindre planeringsgrupp för ”Refarm Norden” bildades under MAT2017. 3 personer från Norge, 1 person från Danmark (Mads-Frederik Fischer-Møller) samt 3 personer från styrelsen Refarm 2030 följde delar av  den parallella Agenda 2030-konferensen. Under lördagen hade gruppen separat möte. Avslutades med guidad tur till Ekobacken och Bonnagårds förskola (utematlagningskök och odling)
  4. Uppföljande aktiviteter för att skapa ett mer formellt nätverk Refarm Norden sker i skrivande stund.

p

Projektfakta

Projektledare:

Maria Unell

Startdatum:

2017-01-31

Slutdatum:

2017-12-15

Finansiärer:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Refarm