Om oss

Detta vill vi

 • Bygga ett hållbart samhälle med maten som brygga, redskap och jobbskapare
 • Öka den hållbara matproduktionen i Sverige
 • Höja vår resiliens och krisberedskap genom en ökad självförsörjningsgrad
 • Uppmuntra forskning om stadens matproduktion
 • Lyfta fram hortikultur kombinerat med vattenbruk
 • Arbeta för en minskad miljö- och klimatbelastning från maten
 • Aktivera våra igenväxande landskap
 • Utveckla stadsjordbrukens roll som landsbygdsambassader
 • Utveckla/synliggöra ”experimentområden” för nya grödor, produktionsformer och samarbeten på landsbygden,
 • Samverka med invandrare för att ta tillvara deras kompetens inom området.
 • Uppmärksamma värdet av stadsodling och sociala möten
 • Integrera nyanlända i samhället via stadsodling

Refarm 2030 är en nationell, ideell förening med fokus på en mer hållbar och ökad matproduktion i Sverige. Vi bildades 2016 genom flera samverkande faktorer: En av initiativtagarna, Niklas Wennberg, hade genomfört ett uppdrag för Gröna Gruppen i Bryssel, och den konferens som anordnades kring resultaten av uppdraget visade på ett nationellt behov och intresse av ett nätverk kring ökad hållbar livsmedelsproduktion i städer och tätorter. Kommuner och organisationer efterfrågade detta nätverk och samlingspunkt, och även dåvarande europaparlamentariker Peter Eriksson gav oss vårt stöd. Samtliga efterlyste ett brett arbete med krisberedskap och hållbar ökad självförsörjningsgrad, social hållbarhet kopplat till livsmedelsproduktion och en brygga mellan stad och land. Sedan starten har vi arbetat hårt och åstadkommit mycket, bland annat har vi genomfört en Vinnova-förstudie, ett projekt kring främjande av hållbart vattenbruk med stöd av Jordbruksverket och vi har en pågående dialog med regeringen kring våra frågor.

Refarm 2030 vill ha en odlingsrevolution:

 • Tusentals nya blågröna jobb
 • Från sårbar till trygg matproduktion
 • Cirkulär mat på riktigt

Läs mer i detta Introduktionsblad