Stadsbruk erbjuder Sveriges första inkubator för urbana odlingsföretag

Stadsbruk är ett nytt koncept för att skapa gröna jobb, hälsa och integration i staden med hjälp av odling.
Stadsbruk erbjuder Sveriges första inkubator för urbana odlingsföretag. Se http://stadsbruk.se/

i  Projekt Tags: integrationjobbstadsjordbruk

Relaterade Artiklar