Odla i Lund

Odla i Lund är ett stadsodlingsprojekt på Brunnshög som drivs av Lunds kommun med stöd av delegationen för Hållbara städer. De erbjuder växthus för odling och som mötesplats, men även kurser, studiebesök och workshops. Här kan du odla grönsaker, rotfrukter, frukt och bär!
Stadsodlingsprojektet är en del av satsningen på Brunnshög, en ny stadsdel som ska ligga i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling. Här ska bland annat finnas möjlighet att pröva nya lösningar för allt från byggnadsteknik till mötesplatser. Brunnshög kommer att växa upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och ska på sikt ge plats för cirka 50 000 boende och sysselsatta. 

Lunds kommuns sida om Odla i Lund

Odla i Lunds facebooksida

Relaterade Artiklar