Guide för kommersiell odling i staden

Du hittar guiden HÄR

Den här guiden har tagits fram i projektet Stadsbruk. Syftet är att lyfta fram den information som har samlats ihop och de erfarenheter som har gjorts i projektet, för att på så sätt hjälpa andra som funderar på att starta den här typen av verksamhet. Guiden vänder sig i huvudsak till tre målgrupper:

• kommuner (både politiker och tjänstemän) och andra markägare som vill använda mark till stadsbruk
• blivande/existerande aktörer som vill försörja sig, helt eller delvis, genom att odla i eller i anslutning till staden
• blivande/existerande företagare/kommuner som vill agera facilitator för att möjliggöra för andra att odla i eller i anslutning till staden

i  ProjektRapportStadsodling Tags: guidejobbodlingplanetskötareresiliensstadsjordbrukstadsodling

Relaterade Artiklar