Bakgrund

Vi är många som längtar

Lokal och hållbar mat är en stark trend över hela världen. Med en miljard odlare i världens städer och ett stadsjordbruk som är yteffektivare än traditionellt jordbruk är det självklart att det livsmedelsproducerande landskapet är både urbant och ruralt.

Efter decenniers demontering av svensk matproduktion sätter vi nu målet på 75 % självförsörjningsgrad med en möjlig fortsatt kraftig befolkningstillväxt i Sverige.

Dags att samarbeta

För några tiotals år sedan fanns tusen professionella växthusodlare bara i Stockholm. 1940 stod hortikulturen för mellan 20 och 30 procent av omsättningen för svensk växtodling – på en halv procent av arealen.

En stor del av svensk trädgårdsodling försvann emellertid på 50-talet och har sedan dess haft en låg status. Med modern trädgårds- och växtodlingsteknik och ett ökat intresse för det gröna finns en enorm potential att komma tillbaka. När stad och land samarbetar, när vi odlar i jord och utan, satsar på vattenbruk, frilandsodling och artificiellt ljus i glashus och fabriker; då kommer det att hända saker.

Våra barn och gamla ska få den mat vi borde och kan servera. Samtidigt uppgraderas våra landskap till kulturmark med ökande biologisk mångfald och närvarande människor. Det här är en nationell satsning på hushållning och levande landsbygd präglad av diversitet sett till kultur, näringsliv och biologi. Möjligheterna att ta tillvara invandrares odlarkultur uppmärksammas. Mängder av jobb kan skapas med hjälp av dessa nyanländas kompetenser.