Kom med i vår odlingsrevolution!

Från sårbar till trygg matproduktion

Kom med i vår odlingsrevolution!

Tusentals nya grönblåa jobb

Kom med i vår odlingsrevolution!

Cirkulär mat på riktigt

Kom med i vår odlingsrevolution!

Från sårbar till trygg matproduktion

Välkommen till Refarm

Svensk livsmedelsproduktion förenar landsbygd och tätort.

Det finns en stor potential att öka den svenska matproduktionen på ett hållbart sätt. Genom att tänka nytt, innovativt och hållbart kan maten bli mer närodlad och nya sorter ta steget ut på våra mattallrikar.

Sverige importerar en alldeles för stor andel av maten vi behöver, vilket ökar vår sårbarhet. Den blågröna sektorn, dit trädgård och fiskodling hör, har dessutom goda möjligheter att kunna erbjuda framtidens nya jobb, både högkvalificerade och lägre kvalificerade.

Refarm är en nationell ideell förening som arbetar för dessa frågor genom att sprida kunskap, ordna seminarier och vara ett nätverk för alla typer av organisationer som vill samma sak.

Refarm vill ha en odlingsrevolution:

  • Tusentals nya blågröna jobb
  • Från sårbar till trygg matproduktion
  • Cirkulär mat på riktigt

Film

Akvaponik – fisk och grönsaker tillsammans

Refarm vill se en ökad svensk hållbar produktion av grönt och fisk, där Sverige har en låg självförsörjningsgrad. Det finns goda förutsättningar, både i tätorter och på landsbygden, att använda gamla industribyggnader eller ladugårdar för landbaserad fiskodling. Det kan med fördel kombineras med odling av grönsaker, som drar nytta av näringen i fiskvattnet och filtrerar vattnet som återförs till fiskarna. Det kallas akvaponik.

Mer film

Film

– Generationsskiftet i lantbruket

Mer film

Följ oss på facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Click here to Troubleshoot.

Våra projekt

Föreningen Refarm 2030 samlar näringsliv, organisationer, kommuner, regioner, akademi och annan utbildning samt enskilda som vill samarbeta för att utveckla svensk livsmedels- och matproduktion samt relationen land stad till ett europeiskt föredöme.

Se våra projekt

Följ oss på facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Click here to Troubleshoot.

Våra vänner

Länsstyrelsen Kronoberg och Region Kronoberg är viktiga samarbetspartners. Förutom att vara medlem med rösträtt i Refarm kan företag bli stödmedlemmar, som hjälper oss på andra sätt. Här finns några exempel. Kontakta oss om ni vill backa upp vår verksamhet – och synas i några olika projekt (förutom här på hemsidan)